Heuvellaan
Hilversum

Het kantoorgebouw - voorheen VARA gebouw – gelegen aan de Heuvellaan te Hilversum staat al enige tijd leeg. In opdracht van Syntrus Achmea hebben wij tezamen met Gent & Monk Architecten een planstudie verricht naar de mogelijkheden om dit pand 'nieuw leven in te blazen'.

Daarbij zijn drie scenario's bestudeerd en doorgerekend. De scenario’s betreffen transformeren naar appartementen, de huidige situatie zoveel mogelijk optimaliseren en de mogelijkheid om een nieuw 'kantoorconcept' waarbij delen en verbinden de kernbegrippen zijn en gericht wordt op zzp-ers, kleine en middelgrote gebruikers.

Programma: Scan herontwikkeling voormalig VARA gebouw te Hilversum

Locatie: Heuvellaan 50 te Hilversum
Werkzaamheden: Scan
Architect: Gent & Monk Architecten te Utrecht
Opdrachtgever: Syntrus Achmea Real Estate & Finance te Amsterdam

Back