Meijhorst
Nijmegen

In opdracht van woningcorporatie Talis uit Nijmegen heeft Urban Estate het groot onderhoud de ‘Meijhorst’ begeleid. Het project de Meijhorst bestaat uit 270 appartementen. De twee woongebouwen stammen uit de jaren '70 en zijn bouwfysisch verouderd en qua voorzieningen gedateerd.

Het groot onderhoud omvatte het vervangen de badkamers, het aanbrengen van CV installatie, radiatoren, hekwerken (balustrades), verwijderen en vervangen van alle kopgevels en het aanpassen van de centrale entrees. Inclusief het verwijderen van aanwezige asbesthoudende materialen en het toepassen van energiebesparende maatregelen. Het doel was om alle woongebouwen weer te laten voldoen aan de brandveiligheid, het bouwbesluit van bestaande bouw en het gebouw een hedendaagse uitstraling te geven en dit hebben we bereikt

Voor deze ingrijpende groot onderhoudsopgave voerde Urban Estate het projectmanagement uit, ondersteund door het Talis-projectteam.

Programma: groot onderhoud 270 appartementen

Locatie: Meijhorst te Nijmegen

Status: Oplevering maart 2015, Giesbers Wychen, Wychen.
Werkzaamheden: Projectmanagement
Architect: Pieter Oosterhout Buro voor Architektuur BNA BV, Beuningen
Opdrachtgever: Talis Nijmegen

Website: Mooier Meijhorst

Back